Облицовка с травертин и гнайс

 Извършените работи представляват:

 Верандата и пътеките са облицовани с оразмерен гнайс и травертин, част от фасадата също е облицована с травертин (цокъл), парко-мястото е облицовано с оразмерен гнайс (10/10) имитиращ паве.